1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Smartnet Bilişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. firması (Smartnet olarak anılacaktır.) ile yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi / kurum (Müşteri olarak anılacaktır.) arasında Smartnet’e ait olan http://www.Smartnet.com – (.com.tr .com .net .org .gen.tr) internet adreslerinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır.) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ve hizmet genel kullanım şartları ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde , siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Smartnet’e ödeyeceği ücretleri ve bu hizmetlerin kullanım şeklini düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- Sorumluluklar ve Müşteri Yükümlülükleri

3.1: Smartnet, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Smartnet ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık veya 2 yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Smartnet tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Smartnet, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin tüm kullanıcı adları ve şifreleri müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hizmetlere ait erişim bilgilerinin sorumluğu müşteriye iletilmesinin ardından müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet yada hizmetler dahilinde Smartnet tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hizmetlerden faydalanırken Smartnet tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu ücretsiz ve limitsiz olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya limitli ya da limitsiz olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz. Bu sözleşmeye ek olarak hizmet kullanımına “hizmet genel kullanım şartları” esastır.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Smartnet’e herhangi bir kusur iletilemez. Smartnet sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Smartnet kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Smartnet’in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Smartnet hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.8: Smartnet, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin içeriklerinden, bu içeriklerin hatalı / kötü niyetli kullanımından ayrıca gönderilip alınan e-posta verilerinden doğabilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Smartnet, hizmetlerinde meydana gelebilecek olan kesinti veya veri kaybı gibi durumlar halinde oluşabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

3.9: Smartnet, müşteriye ait yedeklerin düzenli tutulması için gerekli özeni ve ehemmiyeti gösterecektir, fakat bu konuda yaşanabilecek sorunlardan dolayı müşterinin uğrayacağı veri kayıplarından sorumlu tutulamaz, müşteri kendi verilerini düzenli olarak kaydetmekle yükümlüdür.

3.10: Smartnet, vermiş olmuş ürün ve hizmetlere özel kullanım şartlarını ürün ve hizmete özel hazırlanmış web sayfasında belirtmektedir. Müşteri, bu hizmetlerden herhangi birini satın aldığında o hizmete ait şartları da kabul etmiş sayılır.

3.11: Smartnet vermiş olduğu ürün ve hizmetlerde özellik ve fiyat olarak zaman içinde değişikliğe gidebilir.

3.12: Müşteri, almış olduğu hizmetleri diğer kullanıcılara zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Smartnet bu tür kullanımların tespitinde Müşteri’yi uyarıp düzeltmesini isteyebilir veya bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.

3.13: Müşteri, kullandığı hizmetlerde Limitsiz olarak belirtilen tüm kaynakların iyi niyet ve genel kullanım şartlarına uygun şekilde kullanması durumunda limitsiz olduğunu kabul ederek hizmetine devam eder. Sunucu kaynaklarının aşırı kullanımı veya kaynakların amacı dışında kullanımı gibi durumlar olması durumunda Smartnet Müşteri’yi uyarıp düzeltmesini isteyebilir veya bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.Bu amacı dışında kullanımlar “hizmet genel kullanım şartları”nda belirtilmiştir.

3.14: Smartnet, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı kayıt işlemlerini yürütecektir. Kayıt edilen ve sipariş ile kabul edilen kayıt talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. Smartnet bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini kontrol panel üzerindenen kısa sürede yapacaktır.
3.15: Alan adı kayıt, yenileme veya düzenleme işlemleri 3. parti yazılımlar veya manuel işlemler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu tür işlemlerden kaynaklanabilecek hatalarda kullanıcının hatayı fark etmesi veya tarafına ana yazman firma tarafından uyarı yapılması durumunda müşteri bu bildirimleri Smartnet ile paylaşmakla yükümlüdür. Aksi halde oluşabilecek aksaklık, ziyan veya kayıplardan Smartnet sorumlu değildir.

3.16: Smartnet, alan adı kayıt hizmetlerinde, whois bilgisi değiştirme ve doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescil şifresi sorumluluğu, transfer kilidi sorumluluğu müşteriye aittir.

3.17: Smartnet, alan adı kayıt ve transfer hizmetlerinde sağlama şartlarını ve fiyatlarını bilgi vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu düzenlemeler mevcut kayıt edilmiş alan adlarının bir sonraki yenileme fiyatlarını etkileyebilir. Müşteri yenileme yapmak istemez ise veya yenilemeyi farklı bir şirket üzerinden yapmak isterse bu durumda ana yazman şirketlerin ve Icann’ın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde işlem yapma hakkına sahiptir.

3.18: Smartnet, alan adı hizmetlerinde yenileme süreçlerini zamanında gerçekleştirmeyen müşteriler için alan adlarını süre bitimi itibari ile askıya almaktadır. Bu askı süreci alan adının üreticisinin belirlediği zamana göre değişir. Bu süre zarfında alan adını satın alan ana müşteri yıllık yenileme bedelini ödeyerek alan adını yenileyebilir ve tekrar geri alarak kullanım hakkını kazanabilir. Alan adı bu süre içerisinde yenilenmediği durumlarda alan adı REDEMPTATION PERIOD’a düşecektir. Bu süreçte alan adının hakkı artık müşteriden çıkmış ve bizim şirketimizin ve ana yazman şirketin insiyatifine bırakılmıştır. Bu süreçte alan adını Smartnet veya ana yazman şirket farklı bir şirkete satma hakkına sahiptir. Redemptation period sürecinde alan adını tekrardan almak isteyen eski müşteri veya yeni almak isteyen yeni müşteri değeri alan adı üreticisine göre değişmekle birlikte ortalama 100 Amerikan Doları olan ceza ücretini ödeyerek geri alabilir. Redemptation period sonrasında alınmayan alan adlarında artık süreç ana yazman şirketin insiyatifine geçmekte olup bu süreç sonrasında alan adının Smartnet üzerinden geri alınması mümkün olmamaktadır.

3.19: Alan adı hizmetleri satılan bir ürün değil, ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkı alınan bir hizmet şeklidir. Bu nedenle alan adının bitiş süreleri içerisinde ücretinin ödenmemesi durumunda bu hak başka bir kişiye geçebilir.

3.20: Müşteri, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı ve benzeri yasadışı veya Smartnet’in veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın hizmetlerin Smartnet tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) düzenleyici işlemlerine, Smartnet’in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin Internet ortamından Smartnet’e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- Ücret

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.

5.2: Smartnet önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişikliğe etken olan sebepler enflasyon ve doviz kurudur.

5.3: Ödemenin gecikmesi durumunda Smartnet faizlendirme uygulamaz ama uygulama hakkını saklı tutar.

5.4: Smartnet, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

5.5: Sipariş esnasında belirtildiği gibi alan adı kayıt işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.

6- Askıya Alınma

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması durumunda Smartnet, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Sunucular üzerinden toplu mail gönderimi kesinlikle yasaktır. SPAM olarak adlandırılan reklam mail gönderimi tesbit edildiği anda işlem durdurulu ve hizmet geçici olarak ile askıya alınır.

6.3: Sunucu üzerinde aksi belirtilmediği sürece site başına en fazla CPU (işlemci) kullanım oranı %25’dir . %25 CPU limitini 90 saniye boyunca geçen kullanıcı hesapları monitör sisteminde takipe takılır ve Müşteri’ye e-posta ile bilgi verilir. Müşteri bu e-postaları takip etmek ve duruma göre müdahele yapmak ile yükümlüdür. Limit kullanım konusunda herhangi bir azalma olmaz ve sunucuya zarar vermeye başladığı taktirde geçici olarak verilen hizmet askıya alınır.

6.4: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Okuma ve yazma izninden ve benzeri gibi izinlerden kaynaklanabilecek yada yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde şirketimiz sorumlu değildir.

6.5: Diğer tüm kullanım şartlari “hizmet genel kullanım şartları” sözleşmesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

7- Fesih

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, kayıt olurkan beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Smartnet hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek yada müşteri kontrol panelinden hizmet iptal talebi gönderme şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- İletişim ve Bilgi Adresleri

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. İş bu adreslere ait değişiklikler bize yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.2: Smartnet sözleşme süresi içinde müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstre’ si gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Smartnet dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizini ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Smartnet’in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Smartnet’ un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.4: Müşteri demesini uyarılara rağmen 7 gün içerisinde yapmaz ise Smartnet hizmeti askıya alma hakkını kendinde saklı tutar. Smartnet ödemesi yapılmamış, iptal edilmiş ve silinmiş hizmetlerden sorumlu tutulamaz.

9.5: Ek olarak fiziksel ve sanal sunucu kiralama servislerinde; hizmet bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler duraklatılır. Hizmet bitiş tarihini takip eden 10 (on ) gün içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda da ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği silinerek hizmet otomatik olarak kapatılır, iptal edilir. İptal edilen hizmetlerde veri kaybından dolayı Smartnet sorumlu tutulamaz.

10: Sözleşmenin Geçerliliği ve Aykırılık Feshi

10.1: Müşteri’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri, Smartnet’in servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

10.2: Müşteri sözleşmeyi alınan hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması veya bildirmesi yolu ile ve müşteri kontrol paneli üzerinden iptal talebini iletmesi ile sonlandırabilir.

10.3: Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme Smartnet tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

a. Smartnet’in yazılı mutabakatı alınmadan Müşteri’nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi

b. Müşteri aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi

c. Müşteri’nin madde 9.1 de öngörüldüğü üzere, Smartnet tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.

d. Müşteri’nin bu sözleşmede veya Genel Kullanım Şartları’nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Smartnet, Müşteri’ye sağlanan hizmetleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, Müşteri’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

11- Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

11.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin Internet ortamında Smartnet’ e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Smartnet gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Smartnet bu değişiklikleri müşterilerine e-posta ile bildirir ve müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Soru: İade koşullarınız nelerdir ?

Cevap: Firmamızdan satın aldığınız hizmetlerde alan adı,kiralık sunucu, vps ve vds gibi sanal sunucu hizmetleri hariç 7 gün içinde sorgusuz %100 geri iade ödeme garantisi bulunmaktadir.Kampanyalı hizmetlerde hizmet ile birlikte sunulan ücretsiz servislerin iadesi mümkün değildir. Ücretsiz servisler müşteriye hizmeti taahhütlü süre boyunca hizmeti kullanacağı için verilir. Alan adı kayıt işlemleri otomatik olarak ICANN ve NIC.TR (ODTU) tarafından yapıldığı için, iade mümkün değildir.

Soru: İptal koşullarınız nelerdir ?

Cevap: Firmamızdan satın aldığınız hizmetlerin iptali için e-posta adresi ve şifrenizle müşteri kontrol panelinize giriş yapmanız ve “Daha fazla” menüsü altında bulunan “İptal Talebi” seçeneğindeki formu doldurarak iptal edebilirsiniz. Bir sonraki ödeme zamanında hizmetiniz yeni için fatura oluşturulmayacaktır.

1 ) İptal talebinde bulunulmayan ama kullanılmayan hizmetler iptal edilmiş sayılmaz. Her yeni ödeme zamanında yeni fatura oluşturulur. İptal formunu doldurmak istemiyorsanız müşteri panelinizde kayıtlı olan e-posta adresinden tarafımıza e-posta gönderebilirsiniz.

2 ) Kredi kartı yada PayPal ile alışveriş yapıp hizmet kullanım süresince veya hizmet kullanımı sonrasında bilgi ve haber vermeden, firmamızdan onay almadan ChargeBack yapıp daha sonra banka aracılığı ile ödemeye itiraz edildiği taktirde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu siparişi veren ve kredi kartı sahibi hakkında dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunulacaktır. Haklı bir sebebiniz var ise ChargeBack öncesi firmamızla iletişime geçiniz. Firmamız bu tip durumlara ılımlı yaklaşmaktadır.

3 ) Kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerimizin kayıt olurken sunmuş olduğu bilgilerine, adreslerine, telefon numaralarına ve sipariş verirken kayıt altına alınan IP adresine bakılmaktadır ve kayıt altına alınmaktadır.Ayrıca Fraud kontrol mekanizması sayesinde sorunlu bir kredi kartı ile alışveriş yapmayı deniyorsanız siparişiniz otomatik olarak engellenecektir.

Soru: Kurulum zamanları (teslimat) ne kadardır ?

Cevap: Kredi kartı ile yapılan ödemeler hemen aktif olmaktadır.Manuel işlem gerektiren bulut sunucu kurulumu, kontrol panel kurulumu, IP adresi tahsisi, evrak toplama gibi işlemler siparişin verildiği aynı gün mesai saatleri içerisinde tamamlanmaktadır.

Banka havalesi ödemelerinde müşteri havale sonrası bildirmekle yükümlüdür. Banka havalesi ile yapılan ödemeler muhasebe departmanı tarafından aynı gün içinde kontrol edilerek onaylanır ve sipariş aktif edilir. Havale işleminde açıklama kısmına sipariş numarasını yazmanız işlemleri hızlandıracaktır.

Uyarı ve koşullar ile ilgili olarak aklınıza takılan soruları bilgi@smartnet.com.tr adresine yazabilirsiniz.

Profil Bilgilerinin Doğruluğu / Cari Bilgilerin Doğruluğu
Hizmetiniz ödeme işlemi tahsil edildikten sonra aktif edilmektedir. Smartnet ödeme işlemi tamamlanmadan ve test amaçlı herhangi bir hizmet aktif etmemektedir. Hizmet almak için web sitemizde oluşturmuş olduğunuz profil bilgileri geçerli ve doğru olmak zorundadır. Özellikle sizinle olası bir durumda iletişim kurabilmemiz için e-posta ve telefon numarası (mümkünse gsm) mutlaka geçerli olmalıdır ve müşteri tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış profil bilgileri girmeniz durumunda hesabınızın geçici/kalıcı olarak kapatılması gibi sonuçlara sebep olabilir. Ayrıca Smartnet profil bilgilerinizi ve geçmiş döneme ait bu bilgilerideki değişiklikleri 2 sene boyunca saklamakla mükelleftir.

Barındırılan İçerik
Smartnet tarafından sunulan hizmet tamamen yasal amaçla kullanılmalıdır. Sunulan hizmetlerin içerisinde barındırılan içeriklerin hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olamaz.

Hosting paketleri içinde dosya boyutu farketmeksizin zip,rar,exe,bz2,gzip,7zip,isove buna benzer uzantılı dosyaların barındırılması, depolama ve arşivleme amaçlı kullanılması kesinlikle yasaktır.mp4,avi,dat,xvid,3gp,flv,mov,mkv,mpeg,mp3 gibi tüm video ve müzik dosya türleri web siteye ait metaryal (örneğin slider alanındaki intro video dosyası) ise barındırılmasında herhangi bir sakınca yoktur.Bu uzantılı dosyalar depolama amaçlı bir kullanım teşkil ediyorsa (örneğin bir mp3 yada video arşiv sitesi, ftp içinde film saklama vb.) barındırılması yasaktır. Tespiti durumunda uyarısız silinme hakkını Smartnet saklı tutar. Oyun SWF dosyaları depolama ve arşivleme amaçlı kullanıma girdiği için barındırılması yasaktır.

Müşteri tarafından kontrol paneli üzerinden alınan yedekler 12 saat süreyle sunucuda barındırılır ve daha sonra sistem tarafından otomatik olarak kaldırılır. Hosting dizinine aldığınız yedeği mutlaka bilgisayarınıza indirip saklamanız gerekmektedir.

Web sitenizde telif ihlali yapan bir içerik var ise ve telif ihlal bildirimi tarafımıza gelirse bunu Smartnet olarak müşteriye iletmekle mükellefiz. Müşteri bu ihlali yapan içeriği “404 sayfa bulunamadı” uyarısı verecek şekilde 24 saat içerisinde web sitesinden kaldırmak zorundadır. 24 saat içerisinde telif ihlali yapan içeriğin kaldırılmaması durumunda Smartnet olarak web sitesini askıya alma hakkını saklı tutarız.

Aşağıda sıralanan sitelerin ve içeriklerin altyapımızda barındırılmasına izin verilmemektedir. Bu içerikteki siteler uyarı yapılmaksızın direkt sunucudan silinir.

– Çiftlik oyunları, saadet zinciri vb. ponzi tabanlı siteler
– Twitter,Instagram vb. takipçi/beğeni hilesi işlemi yapan siteler
– Metin2,Knight Online,Silkroad gibi oyunların siteleri
– Toplist ve link kısaltma siteleri
– IRC siteleri
– Teamspeak ve yazılı,sesli sohbet siteleri
– Proxy scriptleri / siteleri
– Resim yükleme ve paylaşım siteleri (hizliresim, tinypic, imgur gibi)
– Bitcoin ve dijital para mining araçları
– Yetişkin içeriğe sahip siteler
– IP ve FTP tarayıcılar
– Bruteforce programları / scriptleri / uygulamaları
– E-Posta bombalayıcılar / spam scriptleri
– Banner / reklam dönüşüm-dağıtım siteleri
– Dosya yükleme / mirror siteleri (Rapidshare, Hotfile gibi)
– Depolama amaçlı kullanılan wallpaper,stok resim indirme ve flash oyun siteleri
– Saadet zinciri siteleri
– Devlet tarafından yasaklanan maddelerin satışı yapılan web siteleri
– Loto/kumar/bahis oynatılan/oynamaya teşfik eden siteler
– Hacker odaklı siteler / arşivler / programlar
– Yasadışı aktiviteleri teşvik eden siteler
– Banka veya benzer kuruluşların web sitelerini taklit eden (pishing) siteler
– Canlı spor müsabakalarının yayınlanması (Dijitürk,dsmart,tivibu vb.)
– Anonim veya toplu SMS gönderme uygulamaları
– Çocuk pornografisi
E-Mail Servislerinin Kullanımı
Web yada bayi hosting hizmeti başlı başına sadece email hosting gibi kullanılamaz. Email servisi hosting hizmeti ile birlikte sunulan ücretsiz üçüncü parti bir hizmettir. Ana hizmet değildir. Email servisinin kullanılabilmesi için söz konusu web sitesinin tamamiyle Smartnet üzerinden yayın yapması gerekmektedir.Site yayını başka bir yer sağlayıcı firmada, email servisi Smartnet firmasında bulunduğu taktirde yada hizmet üzerinde herhangi bir web sitesi olmayıp sadece email hosting gibi kullanılıyorsa limitsiz kavramını suistimal eden ve web/bayi hostingi amacı dışında kullanım yapan site olarak dikkate alınır, buna bağlı olarak söz konusu web sitesinin email servisi durdurulabilir. Smartnet olarak email hosting alınmadığı sürece e-mail gönderimlerinizde %100 inbox garantisi sunmamaktayız.

Kurumsal hosting paketleri harici tüm hosting paketlerimizde e-posta gönderim ve alım limiti 100 adet kadardır. Hatalı mail gönderim limiti saatte 5 adettir. Smartnet e-posta gönderimlerinde ve alımlarında saatlik limitinde değişikliğe gidebilir.

Barındırma hizmetlerinin tümünde limitsiz kavramını suistimal edebilecek e-mail arşivleme, e-mail depolama gibi amaçla kullanılamaz. Bu nedenle sunucularımızda maksimum 365 gün öncesine kadar e-mail kayıtları saklanmaktadır. 365 günden önceki e-mailler otomatik olarak silinmektedir. Ayrıca bir hostingin tüm e-mail hesaplarında maksimum 3GB disk alanı kullanılabilir, her bir email hesabına maksimum 512 MB disk alanı tanımlanabilir. Bayi hosting müşterisi email hesaplarına daha fazla disk alanı tanımlamış ise bunlar otomatik olarak düzeltilir.

Hosting hizmeti veren tüm sunucularımızda PHP mail() fonksiyonu yasaklanmış durumdadır.Müşteriler PHP yazılım üzerinden e-posta gönderimi için SMTP protokolünü kullanmalıdır.

Web sitemiz üzerinden satılan tüm hizmetlerde toplu / spam e-posta gönderimleri için kullanılamaz. Smartnet gerekli gördüğünde saatlik gönderimlerde kısıtlamaya gidebilir. Şüpheli işlem tespit ettiği e-mail adreslerini askıya alabilir.

Kaynak Kullanımı
Hosting paketlerimizde aksi belirtilmedikçe CPU kullanım limiti bir işlemci çekirdeğinin %25’i kadardır. Bazı paketlerde bu oran %50 olabilir. Farklılıklar paket detaylarında belirtilmiş durumdadır. Hosting paketlerinde birden fazla web sitesi barındırılıyorsa barındırılan web siteleri kendi aralarında verilen limiti paylaşır. Bayi hostinglerde ise açılan her hosting kendine ait kaynaklara sahip olur.

Ekonomik hosting paketlerinde inode (dosya) limiti 100.000, kurumsal hosting paketlerinde değişkenlik göstererek maksimum 400.000, diğer tüm hosting paketlerinde ise 200.000 adettir. Inode limitinin artırılması mümkün değildir.

Smartnet günlük olarak kaynak kullanımını (CPU, inode kullanımı, MySQL, MSSQL, trafik, disk kullanımı ve benzeri) takip edebilir ve suistimal şüphesi olan kullanımlarda müşteriden kaynaklarını düşürmesini isteyebilir. Paket limitlerinin veya iyi niyetli kullanım esaslarının aşıldığı durumlarda sistem otomatik olarak limitleme, durdurma, özel bir sayfaya yönlendirme veya sınırlandırma işlemi gerçekleştirebilir. CPU limitinin 90 saniyeden fazla sürede aşılması durumunda tüketim yapan kaynak monitör sistemimize takılır ve müşteri uyarılır.

Hosting hizmeti veren tüm sunucularımızda uzak mysql bağlantısı (remote MySQL connection) güvenlik nedeniyle kapalıdır. Kişiye ve siteye özel aktivasyonu güvenlik nedeniyle mümkün değildir. Müşteriler tüm işlemlerini PhpMyAdmin üzerinden gerçekleştirmelidir.

Cronjob (zamanlanmış görevler) hosting sunucularımızın tamamında minimum 15 dakikada bir çalışacak şekilde ayarlanılabilir. Belirtilen dakikanın altında çalışan cron işlemleri bilgi verilmeden silinebilir. Bu konuda hiçbir şekilde istisna sağlanamaz ve silinmesi durumunda Smartnet sorumlu tutulamaz.

Yandex arama motorunun dofollow/nofollow tarama yapay zekasına sahip olmaması akabinde var olmayan linkleri indexine almayı deneyerek agresif bir şekilde crawl (tarama) yapması nedeniyle standart olarak engelli durumdadır. Müşteri talebine göre aktif edilebilir fakat müşterinin bu noktada kesinlikle destek bileti üzerinden yazılı onayı alınır.

Web sitemiz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin detaylarında sözü edilen kurallar ve limitler suistimale karşılık belirlenmiştir. Buna göre; disk, trafik, CPU ve diğer kaynakların tüketimlerinin bulunduğunuz sunucuyu ve bu sunucuyu paylaşan diğer müşterilerimizi herhangi bir şekilde olumsuz yönde etkileyecek düzeyde olmasına izin verilemez.

Hizmetin Taşınması
Ücretsiz taşıma işlemi sadece kullanıcılara kolaylık sağlanması için sunulan bir hizmettir. Smartnet, ücretsiz taşıma işleminin mümkün olup olmadığının ve herhangi bir zaman içerisinde tamamlanacağının garantisini veremez. Taşıma işlemi için teknik ekibimiz müşteriye sadece taşıma işleminin ne zaman başlayacağını belirtir. Taşıma işlemleri 09:00 ile 18:30 saatleri arasında gerçekleştirilir. Ücretsiz taşıma işlemi sadece cPanel kontrol panelinden cPanel kontrol paneline geçerli olan ücretsiz bir hizmettir. Ayrıca firmamızdan satın aldığınız hizmet birden fazla alan adı barındırma hakkına sahip ise sadece ana alan adınızın verileri taşınabilir. Farklı hostinglerde ki birden fazla web siteniz firmamızda ki hizmetinize eklenti etki alanı (addon domain) olarak taşınamaz. Ücretsiz taşıma işlemi maksimum 15 siteye kadar geçerli olup hizmetin başladığı tarihinden itibaren ilk 7 gün içinde geçerlidir. Bu sürecin dışındaki ve 15 sitenin haricindeki taşıma talepleri ücret dahilinde gerçekleştirilir, site başı vergiler hariç 5 TL’dir. Farklı kontrol panellerinden taşıma işlemi manuel olarak yapılması gerektiği için ücretsiz taşıma işlemine dahil değildir. Manuel taşıma işlemi talep etmeniz üzerine site başına vergiler hariç 30 TL ücret ile gerçekleştirilebilir.

Ücretsiz taşıma işleminde sitenin sorunsuz taşınma garantisini sunulmamaktadır. Smartnet sadece eski hizmet sağlayıcıdan site datalarını kendi sunucularına transfer etmekle mükellef olup sitedeki olası problemlerden dolayı çalışmama sorumluluğu müşteriye aittir. Eski hizmet sağlayıcı firmanın altyapısındaki problemler taşıma işlemini zorlaştırabilir ve tamamen engelleyebilir.

Paylaşımlı ve Özel IP Adresi Kullanımı
Hizmetin siparişi esnasında yada sonrasında özel IP adresi almayan müşterilerimiz paylaşımlı IP adresi kullanır. Paylaşımlı IP adresi üzerinden birbirinden farklı çok sayıda site olmasından ötürü oluşabilecek karaliste (blacklist) problemlerinden Smartnet sorumlu tutulamaz. Karalisteye giren IP adresleri için Smartnet mümkün olan en kısa sürede gerekli listeden çıkarma başvurusunu gerçekleştirir. Paylaşımlı IP adresinin karalisteye girmesine sebep olan web sitesi tespit edildiğinde bildirimde bulunulmaksızın askıya alınabilir.

Periyodik Yedekleme
Müşteri sahip olduğu siteleri yedeklemekle yükümlüdür. Firmamız periyodik olarak haftalık ve aylık şekilde yedek alır fakat olası veri kayıplarından firmamız sorumlu tutulamaz. Smartnet periyodik olarak alınan yedekleri müşteriyle talep edildiğinde paylaşabilir fakat periyodik yedeklerin asıl amacı olası bir felaket durumunda kullanılmasıdır.

Periyodik yedekleme kapsamına girebilecek hosting hizmetinin boyutu maksimum 2500 MB’tır. 2500 MB ve üzeri disk kullanımı yapan hesaplar otomatik olarak yedekleme kapsamı dışına çıkar. Bu tarz durumda yedekleme sorumluluğu müşteriye aittir.Kullanım düşürüldüğünde otomatik olarak yedekleme kapsamına tekrar girer.

Smartnet, sanal ve fiziksel sunucular için herhangi bir yedekleme işlemi yapmaz, yedekleme işlemlerini yönetmek ve oluşturmak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri talep eder ise ek yedekleme hizmeti satın alabilir.

Bayi Hostinglerde Sorumluluk Alanımız
Bayi hosting müşterilerimiz kendi müşterilerine destek vermek zorundadır. Smartnet, bayi hosting müşterilerinin müşterilerine herhangi bir destek hizmeti sunmamaktadır. Eğer bayi hosting müşterimizin müşterisi Smartnet ile destek için herhangi bir kanaldan iletişim kurarsa, destek hizmetini kimden ve nasıl alabileceği konusunda kendisini ve bayi hosting müşterisini bu konuda bilgilendireceğiz. Destek için web sitemiz üzerinden destek biletleri sadece bayi hosting müşterisi tarafından gönderilebilir ve tarafımızca dikkate alınır.

Bayi hosting hizmeti altında bulunan müşterilerin siteleri herhangi bir sebepten dolayı erişilemez durumdayken bayi hosting müşterisinin müşterisi firmamıza bayi hosting sahibi ile iletişim kuramadığını belirtir ise Smartnet marka bilinirliğine zarar gelmemesi, herhangi bir olumsuz izlenim oluşmaması için ve bayi hosting müşterimizin müşterisinin mağdur olmaması adına bu çerçevede bazı prosedürler izlenir. Bayi hosting müşterimizin müşterisi resmi firmaysa ve web sitesine sahip olduğunu kanıtlayan firma evraklarını ibraz etmesi durumunda direkt olarak Smartnet müşterisi olarak tanımlanabilir. Bayi hosting müşterimizin müşterisi bireysel kullanıcı ise 2 iş günü boyunca bayi hosting müşterimize bizdeki tüm iletişim kanallarından ulaşmayı deneriz ve tüm denemelerin ardından iletişim kurulamaması durumunda direkt olarak Smartnet müşterisi olarak tanımlanabilir. Bu durumda bayi hosting müşterimizin herhangi bir hak ya da tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.